JUTALÉKOK VISSZATÉRÍTÉSEK......

1. Törzsvásárlói visszatérítés

Törzsvásárlói visszatérítést a saját maga által bonyolított vásárlások után kapja meg a Jutalékszámlámra, mely a bruttó vásárlási érték árengedményének a 10%-a.

2. Közvetlen és közvetett Ajánlói visszatérítés 4 szint mélységből

Az adott törzsvásárlóhoz tartozó törzsvásárlói körben lebonyolított vásárlások után 4 szinten lefelé, Ajánlói visszatérítést kap a Törzsvásárló a Jutalékszámlájára, mely a bruttó vásárlási érték árengedményének az 5%-a.

3. Jog jutalék I-VI. jogosztályból

Az Inlernet Termékpartnereknél történő vásárlások árengedményeinek az Árengedmény-számlán jóváírt része (60%-a), ha eléri összesen a 12.000 Ft-ot, akkor kap a Törzsvásárló egy Jogot. A Jog feljogosít egy újabb jutalék típusra, a Jog jutalékra, mellyel a Törzsvásárló a vásárlásra elköltött pénzének, akár 66%-át is visszakaphatja.

A Jog egy virtuális teljesítmény mérő eszköz, hasonlítható más rendszerekben a pontokhoz. A Jogokat bináris rendszerben helyezheti el a Törzsvásárló egymás mellé, azaz minden Jog mellé felül és alul egy-egy újabb Jog helyezhető el. Így alakul ki a Jog-fa, melynek nagysága és szimmetriája határozza meg, hogy mekkora Jog jutalékokat kaphat a Törzsvásárló.

A Jogok darabszámát számolja az Inlernet-Rendszer.
Jogokat szerezhet a Törzsvásárló vásárlásaival, mely során az Árengedmény-számlára jóváírások történnek. Ha az Árengedmény-számla értéke eléri a minimum 12.000 Ft-ot, akkor kap a Törzsvásárló egy Jogot. Ha az alatta lévő Törzsvásárlók vásárolnak és Jogot szereznek, azok az adott Törzsvásárló Jog-fájába csatlakoznak, a már meglévő Jogaihoz és növelik azok darabszámát.
Jogot vásárlási utalvány foglalózással is szerezhet a Törzsvásárló. A foglalózással szerzett Jogok és a Törzsvásárló vásárlásaiból szerzett Jogok között nincs különbség, mindkét módon szerzett Jogok növelik Jogai darabszámát. A Jog-fa szimmetrikus növekedése fogja eredményezni a Törzsvásáló Jog jutalékait.
A Törzsvásárló Jog-fájának nagyságát a Törzsvásárló Ajánlóinak Jogai is és bármelyik Inlernet Törzsvásárló Jogai is növelhetik.

4. Személyes bónusz jog jutalék I-VI. jogosztályból

A Személyes Inlernet Bónusz-Jogot, a Jog tulajdonosa szabadon elhelyezheti a Jog-fájába.

Amennyiben Törzsvásárló a Személyes Inlernet Bónusz-Jog keletkezését megelőző naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Személyes Inlernet Bónusz-Jogot elhelyezi a Jog-fájában, vagy e helyett a Személyes Inlernet Bónusz-Jog értékének megfelelő összeget választja, amely az Utalványszámláján kerül jóváírásra.

Az Inlernet Bónusz-Jogok alacsonyabb értékűek, mint a normál Inlernet Jogok, mert nem keletkeztetnek Karrier jutalékokat, valamint Karrier Egységeket.

5. Nemzeti bónusz jog jutalék I-VI. jogosztályból

Az Inlernet-Rendszer a Nemzetközi Inlernet Bónusz-Jog esetén, az Inlernet országok Jog-fái közül véletlenszerűen, de az egyes országok Jog termelése alapján súlyozottan választ egy Jog-fát.

Ezt követően a kiválasztott ország első Jogától kiindulva, balról jobbra és fentről lefelé az első üres Jog-helyre kerül elhelyezésre a Nemzetközi Inlernet Bónusz-Jog. Ezáltal a Jog-fák eleje folyamatosan és automatikusan feltöltődik Nemzetközi Bónusz Jogokkal.

6. Nemzetközi bónusz jog jutalék I-VI. jogosztályból

Az Inlernet-Rendszer a Nemzeti Inlernet Bónusz-Jog esetén, ugyanazon Inlernet ország Törzsvásárlói közül véletlenszerűen választ egyet, amelyik ország Rendszerébe Törzsvásárló regisztrálta magát.

A véletlenszerű kiválasztás azon Törzsvásárlók között történik, akik a Nemzeti Bónusz Jog keletkezését megelőző hónapban 40.000 Ft felett vásároltak a Termékpartnereknél.

Törzsvásárló annyiszor 2 eséllyel tudja megnövelni részvételét a sorsoláson, ahányszor 10.000 Ft-tal vásárolt 40.000 Ft felett.

Az így kiválasztott Törzsvásárlónak felkínálja a Rendszer a Bónusz-Jogot elhelyezésre, aki tetszése szerinti helyre elhelyezheti azt az adott országban lévő Jog-fába.

Így Törzsvásárló minél magasabb összeget költ havonta Termékpartnereknél, annál nagyobb esélye lesz a Bónusz-Jog elhelyezésére. Ezáltal nemcsak a vásárlásai során kap vissza árengedményeket, hanem a sorsoláson megkapott Bónusz-Jogokkal is növelni tudja a Jog jutalékait.

7. Ajánló jutalék

Az Ajánlói jutalék Törzsvásárló csoportjába tartozó, közvetlen általa ajánlott Törzsvásárlók Jog jutalékának, az alábbi Ajánlói jutalék táblázat által meghatározott százaléka, mely nagyságát Törzsvásárló pozíciója határozza meg.
(A jutalék mértékét bemutató táblázatot az ajánlói jutalék különbség résznél találja.)

8. Ajánlói jutalék különbség

Az Ajánlói jutalék különbség Törzsvásárló csoportjába tartozó, közvetett (nem általa ajánlott) Törzsvásárlók Jog jutalékának, az alábbi Ajánlói jutalék táblázat által meghatározott százalékok különbözete.

9. Karrier jutalék

Amennyiben Törzsvásárló csoportjába tartozó közvetlen Törzsvásárlók Inlernet Jogot szereznek a Rendszerben, akkor a Törzsvásárló a Jog-egységérték táblázatban szereplő, a Jog Osztályától függő Saját Egységeket kap, melyek a Karrier jutalékának és a Karrier pozíciójának az alapját fogják képezni.

A Karrier jutalék Törzsvásárló Saját Egységei után számítandó, Törzsvásárló aktuális pozíciójától függően, a lentebbi (karrier jutalék különbség résznél lévő) Pozíció-érték táblázat alapján, oly módon, hogy a keletkező Saját Egységeket be kell szorozni az aktuális pozíciójához tartozó értékkel.

10. Karrier jutalék különbség

Amennyiben Törzsvásárló csoportjába tartozó közvetett Törzsvásárlók Inlernet Jogot szereznek a Rendszerben, akkor a Törzsvásárló a Jog-egységérték táblázatban szereplő, a Jog Osztályától függő Csoport Egységeket kap, melyek a Karrier jutalék különbségének és a Karrier pozíciójának az alapját fogják képezni.

A Karrier jutalék különbség Törzsvásárló Csoport Egységei után számítandó, Törzsvásárló aktuális pozíciójától és a közvetlen Törzsvásárlója (akinek a csoportjába tartoznak az előbbi Törzsvásárló közvetett Törzsvásárlói) pozíciójától függően, a lentebbi Pozíció-érték táblázat alapján, oly módon, hogy a keletkező Csoport Egységeket be kell szorozni az aktuális pozíciókhoz tartozó értékek különbözetével.

11. Owner Director-i Nyugdíj

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 7/1. Owner Director-i pozíciót, jogosulttá válik az Owner Director-i Nyugdíjra, a személyes törzsvásárlói csoportjába tartozó Owner Directorok és csoportjaik Egységei után.

12. Owner Director-i Ajánlói jutalék

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 7/1. Owner Director-i pozíciót, jogosulttá válik az Owner Director-i Ajánlói jutalékra is, a személyes törzsvásárlói csoportjába tartozó közvetlen Owner Directorok és csoportjaik Jog jutalékának százalékában.

13. Nemzetközi Owner Director-i Inlernet Osztalék

Az Inlernet Worldwide AG. a teljes nemzetközi forgalmából számított, adózás utáni nyereségének az 1%-át felosztja az összes Inlernet ország 7. Owner Director pozíciót elért Törzsvásárlói között, az általuk elért teljesítmények, Egységek arányában. Ezzel a 7. Owner Director pozíciót elért Törzsvásárlók direkt módon is érdekelté válnak az Inlernet teljes nemzetközi forgalmának a növelésére, ugyanúgy, ahogy ebben az Inlernet Tulajdonosa is érdekelt.

14. Irodatámogatás

Amennyiben Törzsvásárló eléri az 5. Team Director pozíciót, vagy magasabbat, akkor jogosulttá válik az Irodatámogatásra, melynek összege Egységenként 25 - 75 Ft, attól függően, hogy Törzsvásárló melyik pozícióban van.

15. Autófinanszírozás

Amennyiben Törzsvásárló eléri a 6. Division Director pozíciót, vagy magasabbat, akkor jogosulttá válik az Autófinanszírozásra, melynek összege Egységenként 25 - 50 Ft attól függően, hogy Törzsvásárló melyik pozícióban van.

16. Termékpartneri referensi jutalék

Amennyiben egy Törzsvásárló jelentkezik a referens képzésre és az Inlernet engedélyt ad az ott való részvételére, majd ott sikeres referensi vizsgát tesz, abban az esetben Törzsvásárló ajánlhat Termékpartnereket az Inlernet-Rendszerbe.

Amennyiben az Inlernet szerződést kötött a referens által ajánlott és a Rendszerbe berögzített Termékpartnerrel, akkor a Termékpartnert ajánló Referens mindaddig, amíg az esetlegesen jelentkező termékpartneri ügyintézésben aktívan, segítően az Inlernet kérésére és megbízásából eljár, jogosult a Termékpartnernél lebonyolított vásárlások után, a Termékpartner által felajánlott árengedmény 1%-ának megfelelő összegre.

17. Matrica bónuszjog

Törzsvásárló, aki az Inlernet által megvizsgált és megfelelő állapotúnak ítélt gépjárművel rendelkezik, lehetőséget kap arra, hogy a gépjárművére az Inlernetet, saját telefonszámát és ajánlói weboldalát reklámozó matrica együttest felhelyeztessen.

Törzsvásárló a reklám matricát saját költségén, az Inlernet engedélyével és az Inlernet által előírt módon és szakműhelyben helyeztetheti fel a gépjárműjére!

Az a Törzsvásárló, aki felhelyezteti a matricákat gépjárműjére és az alábbi feltételeket maradéktalanul teljesíti és betartja, jogosult háromhavonta, a 3. hónapot követően egy darab Matrica Bónusz-Jogra.

TOVÁBBÁ:

Elismerések, jutalmak az egyes pozíciókban:

A különböző pozíciók és feltételek elérésekor hasznos és szép ajándék tárgyak kerülnek átadásra Törzsvásárlók megbecsülésének kifejezéseként és érdemeik elismeréseként.

2. Sales Advisor pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó ezüst kitűző

3. Sales Manager pozíció és minimum 300 Saját Egység elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 3 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 2 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

4. Group Manager pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 4 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 3 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

5. Team Director pozícióelérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 5 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 4 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

6. Division Director pozícióelérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 6 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 5 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

7. Owner Director pozíció elérésekor: Inlernet logót mintázó arany kitűző 7 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó, 6 db brillt tartalmazó arany kitűző visszaadásával

300 saját Egység elérésekor, de még a 2. Sales Advisor pozícióban: Inlernet logót mintázó arany kitűző 2 db briliánssal (gyémánttal), az esetlegesen előzőleg átadott Inlernet logót mintázó ezüst kitűző visszaadásával

1000 saját Egységelérésekor: egy exkluzív Waldmann márkájú sterling ezüst aranyozott golyóstoll Inlernet logóval

2000 saját Egység elérésekor: Inlernet Laptop, melyet az értékhatáron belül az Inlernet finanszíroz és beszerez, de Törzsvásárló szabadon kiválaszthatja a márkáját és a típusát

A régebben megszerzett és a fenti eredményekért kapott kitűzőket lecserélheti költségtérítés nélkül Törzsvásárló az Inlernet logót mintázó, aktuális pozíciójához tartozó kitűzőre, ha a kitűzőhöz szükséges pozíciót és feltételeket az Inlernet-Rendszerben ismételten eléri.

Az ajándékok átadásával keletkező pénzértékű haszon adózása közvetlenül Törzsvásárlót terheli és köteles gondoskodni a bevallásáról az adóelőleg- és az adó megfizetéséről.

Utazási verseny:

Az Inlernet-Rendszerben Törzsvásárlóknak további ösztönzésként és elismerésként, az Inlernet finanszírozásával különféle motiváló helyszínekre történő utazások kerülnek félévente megrendezésre.

Az utazás mindig motiváló, exkluzív helyszínre és formában kerül megrendezésre az Inlernet szervezésében, melynek aktuális helyéről a félév kezdetekor közzétett Inlernet Utazási Verseny Hirdetményből informálódhat Törzsvásárló.

Az Utazási verseny félévente kerül kiértékelésre, és félévente kerül megrendezésre, általában a félév vége utáni 2.-3. hónapban. Az aktuális verseny állását Törzsvásárló nyomon követheti az Inlernet Utazási verseny ranglistán (a Webirodájából letöltve), amelyben az aktuális pozíciójához tartozó, az alábbi táblázat alapján kiszámított utazási pontok egy féléven belüli additív módon számított eredményét láthatja.